Stichting EOTAS

ALGEMENE GEGEVENS VAN STICHTING EOTAS

 

>Naam:                  Stichting EOTAS (Environment Oriented Training And Support)

>Secretariaat:         Nienke Munting, Alde Leane 19, 8405BV, Luxwoude

>Telefoon:              06 41657635

>Email / website:    info@eotasfoundation.org / www.eotasfoundation.org

>Registratie:           Stichting EOTAS, KvK nummer: 34116870

>RSIN:                    809654866

>Bankgegevens:     ABN-AMRO bank, Sarphatistraat 47/55, 1018EW Amsterdam

                               Rek. nummer: NL95ABNA0502750820 t.n.v. Stichting EOTAS

>Bestuurders:        - Voorzitter                                      -  Hr R.P. van Donkersgoed

                              - Secretaresse/ beleidsmedewerker   -  Mw. N. Munting

                              - Penningmeester                             - Mw. M. S. Hamers 

 


Stichting EOTAS ondersteunt dovenonderwijs in Tanzania via de zusterorganisatie EOTAS-TZ Foundation die in 2000 in Tanzania is opgericht. Deze Tanzaniaanse stichting is opgericht om via de Dodoma Dovenschool  een compleet onderwijsprogramma aan te bieden; vanaf kleuteronderwijs tot en met een beroepsonderwijs. Daarnaast faciliteren we training en begeleiding voor ouders en leerkrachten om de communicatie met het dove kind te verbeteren. 

 

De stichting beheert tevens een audiometrisch centrum waar kinderen getest kunnen worden. Wanneer het mogelijk is, geven we hoortoestellen aan kinderen die nog een beetje horen en daar dan ook daadwerkelijk baat bij hebben. In het geval dat een kind volledig doof is, ontvangt het geen hoortoestel, omdat deze dan niet de beoogde voordelen levert, en juist voor veel extra problemen kan zorgen. 

 

Op de Dodoma Dovenschool gebruiken we zogenaamde Totale Communicatie met Tanzaniaanse gebarentaal. We streven ernaar om ieder kind zoveel mogelijk kennis aan te bieden via de meest toegankelijke weg voor dat kind, zodat het kind later uiteindelijk een goede plek voor zichzelf in de maatschappij kan vinden. Om zoveel mogelijk aandacht aan ieder kind te kunnen besteden met onze beschikbare middelen, bestaat elke groep op school uit maximaal 12 kinderen per klaslokaal. Onze docenten krijgen extra trainingen via Tanzaniaanse opleidingscentra en specialisten uit het buitenland die vrijwillig op school werken.

 

Om te zorgen dat het onderwijsprogramma zoveel mogelijk voordeel aan de kinderen biedt heeft Stichting EOTAS een Nederlandse programmacoördinator in Tanzania die de school ondersteunt met financieel beheer, bouwprojecten en schoolmanagement.

 

 

 

 

Onze visie:
Realisatie van een passend en compleet onderwijsprogramma, dat toegankelijk is voor ieder doof jongetje of meisje in Tanzania. Hiermee worden zij in staat gesteld om een goede en eerlijke toekomst voor zichzelf te kunnen bouwen, zodat zij zich aan isolement kunnen onttrekken, goed kunnen integreren en een waardevolle en eerlijke bijdrage kunnen leveren aan hun gezin, familie en de samenleving.  

 

Onze missie:
Samenwerking met lokale gerelateerde organisaties in Tanzania om zodanig een goed, compleet en passend onderwijsprogramma te realiseren voor dove jongens en meisjes, zodat zij gelijkwaardige kansen krijgen als horende leeftijdsgenoten. Wij streven ernaar dat ieder kind zoveel mogelijk hun persoonlijke capaciteiten en vaardigheden zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

  

Bronnen van inkomen

  • Stichting EOTAS is afhankelijk van inkomen uit donaties van particulieren, bedrijven en medefinancieringsorganisaties. 
  • Daarnaast faciliteert Stichting EOTAS het goede beheer van 8 verhuurappartementen die zij in Dodoma heeft gebouwd om de school te ondersteunen. De huuropbrengsten uit deze appartementen worden gebruikt om bij te dragen aan de lopende kosten van de Dodoma Dovenschool.
  • Stichting EOTAS ontwikkelt tevens lokale Inkomen Genererende Training Activiteiten, zoals produktie van meubels, textielartikelen, administratieve dienstverlening en kleinschalige handelsactiviteiten.

 Strategische samenwerking 

Stichting EOTAS werkt samen met de volgende partnerorganisaties:

  • EOTAS-Tz Foundation die voor het dagelijks beheer van alle financiën en activiteiten in Tanzania zorgt.
  • De Anglicaanse kerk in Dodoma (DCT) die het schoolbeheer van de Dodoma Dovenschool in 2010 van Stichting EOTAS heeft overgenomen. Stichting EOTAS blijft de kerk ondersteunen met financiële middelen en administratieve activiteiten, zodat goed functioneren van de school gewaarborgt blijft. 
  • "Special Education Unit'  op het Ministerie van Onderwijs in Dar Es Salaam in Tanzania, die ondersteuning biedt op gebied van kennis, toewijzing van leerkrachten en registratie van onze schoolkinderen.

Deze samenwerkingsverbanden zijn ontstaan uit  een geschiedenis van vertrouwen, respect, integriteit en openheid.

 

Medewerkers en beloningen

Stichting EOTAS werkt uitsluitend met vrijwilligers. Medewerkers krijgen alleen gemaakte onkosten vergoed volgens de statuten van 02/01/2001. De organisatie betaald geen salarissen of vergoedingen voor vergaderingen. De programmacoördinator in Tanzania ontvangt alleen een lokale vergoeding in Tanzania om daarmee de levenskosten te kunnen dekken.

  

Rapportages

Stichting EOTAS publiceert jaarverslagen, nieuwsbrieven en regelmatig nieuws via facebook. Jaarverslagen, nieuwsbrieven en andere publicaties kunnen via deze website gedownload worden of aangevraagd worden via het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOTAS Foundation  |  Giving Deaf Children a fair chance in life through quality Education!
Karibu Tanzania; Karibu EOTAS